Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Wiecie dlaczego bywają takie noce
Kiedy nie śnicie?
Kiedy panuje mrok?
I całkowita cisza?
Cóż, oto przyczyna:
Po prostu są to noce
kiedy śnicie się komuś innemu.
Dlatego nie występujecie w swoich snach.
Po prostu
jesteście zajęci.
Gdzie indziej.
całkiem przyjemna wizja.
— Laurie Anderson "Czyjś inny sen"
Reposted fromrol rol viaatramentowa atramentowa
Play fullscreen
Świątecznie <3
2304 3562
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacass cass
3188 41b1
Reposted fromlittlemonstermolly littlemonstermolly viacass cass
Sama sobie wydaje się tłem
— Strachy Na Lachy
Reposted fromkatalama katalama viaucieknijmi ucieknijmi
Chcę zdarzyć się Tobie jeszcze jeden raz.
Jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada ciasno na dnie serca jak śnieg podczas bezwietrznej nocy.
— Haruki Murakami
Reposted fromxyxzyz xyxzyz viadziubkowa dziubkowa
Każdy z nas ma te dni, chce tylko palić i pić
Drapać rany do krwi, bezwiednie krzyczeć i wyć
— Okno z widokiem na Polskę
Reposted fromickyv ickyv viaCuukierek Cuukierek
3230 c074
Reposted fromxalchemic xalchemic viaCuukierek Cuukierek

Ludzie mają dziś mało czasu na wielkie uczucia.

Reposted fromtulipanowa tulipanowa viaCuukierek Cuukierek
2304 3562
Czekam, aż ziemia zatrzęsie mi się pod stopami przy kimś innym niż Ty.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaCuukierek Cuukierek
1076 f9a9
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg viaCuukierek Cuukierek

Przyjdź, a opowiem Ci jak reszta świata przestaje dla mnie istnieć

gdy Cię widzę.

Reposted fromsamtonazwij samtonazwij viaCuukierek Cuukierek
3775 7886 500
Słomka <3
Reposted byfallenangel69mardanielkanieuciekajjuszkaMy-rapture
Jestem dorosłym człowiekiem. Jestem odpowiedzialny za siebie. Ja tworzę moje życie. Ja podejmuję decyzje. Mam prawo do tego, żeby czuć wszystko, co czuję. Mam prawo myśleć wszystko, co myślę. Mam prawo być sobą.
— B. Pawlikowska "Księga kodów podświadomości"
Reposted fromhiena hiena viaawaken awaken
4328 9f3c 500
Reposted fromfoods foods viacass cass
0530 7695 500
Reposted fromxrudablondynka xrudablondynka viaeffaced effaced
5609 62c7
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viacouples couples
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl